Oficjalna strona S.I.S.R.Z.SiK.A. Ziemi Częstochowskiej

Zabawa rocznicowa klub Familia - 27.08.2016 r

Stowarzyszenie Abstynenckie "Familia" w Blachowni zaprasza na uroczyste obchody XX rocznicy założenia Klubu, które odbędą się 27 sierpnia 2016 roku.
PROGRAM:
- 17:00 msza św. w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Zbawiciela w Blachowni , Błaszczyki ul. Kościuszki 99
- 18:00 Część oficjalna w Szkole Podstawowej nr 3 w Blachowni ul. Wspólna 5
- 20:00 Spotkanie integracyjne przy muzyce
Koszt zabawy 25 zł od osoby z konsumpcją

Turniej tenisa stołowego w Blachowni - 11.09.2016 r

W dniu 11.09.2016r. ( niedziela ) o godzinie 8.30 w Hali Widowiskowo ? Sportowej w Blachowni ul. Sportowa 1, odbędzie się VIII Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez Stowarzyszenie Abstynenckie "FAMILIA"z Blachowni pod patronatem pani burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Blachownia Sylwii Szymańskiej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Mamy zaszczyt zaprosić społeczność Klubów i Stowarzyszeń Regionu Śląskiego i Częstochowskiego a także wszystkich chętnych klubowiczów panie , panów , dzieci oraz sympatyków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w zawodach.
godz. 9.00 ­-Zapisy zawodników
godz. 9.30 -­ Rozpoczęcie gier indywidualnych
godz.15.00-Planowane zakończenie zawodów , rozdanie pucharów i dyplomów
Zapewniamy poczęstunek, kawę, herbatę, napoje.
Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zamienne(dotyczy również osoby towarzyszącej)
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji udzieli kolega Waldemar Liberda pod numerem tel. 532 355 879
.

XXXVIII Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera - 25.09.2016 r

Ognisko TKKF Zryw Parzymiechy oraz Wójt Gminy Lipie serdecznie zapraszają na XXXVIII Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera, który połączony będzie z I Mistrzostwami Polski Środowisk Trzeźwościowych. Wydarzenie odbędzie się 25 września 2016 r. na terenie NZOZ OTU w Parzymiechach. W bieżącym roku XXXVIII Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera stanowić będzie element obchodów 750 ? lecia miejscowości Parzymiechy. Podstawowe cele imprezy to propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji, zachęcanie do czynnego uprawiania sportu, propagowanie idei trzeźwości poprzez rekreację ruchową oraz uczczenie pamięci redaktora Tomasza HOPFERA. Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera jest jedną z najstarszych tego typu imprez w kraju i gromadzi rokrocznie kilkuset pasjonatów biegania. Adresatami Biegu są środowiska sportowe, amatorzy biegania w różnych grupach wiekowych, tj. dzieci, młodzież i dorośli, a także środowiska trzeźwościowe promujące zdrowy styl życia, w tym osoby, które zostały dotknięte bezpośrednio lub pośrednio różnymi uzależnieniami. Wydarzenie to skierowane jest do wszystkich osób, które pasjonują się bieganiem. Więcej informacji na temat Biegu oraz szczegóły wydarzenia na Facebooku (link poniżej)

Bieg Jesienny na Facebooku ...

Plakat imprezy ...

Regulamin biegu ...
Celem Stowarzyszenia Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej jest realizowanie działań w zakresie:

- Kształtowania u swoich członków stałej , nieprzerwanej abstynencji.
- Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i trzeźwego stylu życia.
- Koordynacja wspólnych przedsięwzięć członków Związku.
- Prowadzenie edukacyji w zakresie wiedzy o uzależnieniach, niebezpieczeństw z nimi związanych.
- Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
- Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje przemoc.
- Przeciwdziałanie innym patologiom społecznym.
- Obrona interesów członków Związku.

Cele te Związek realizuje między innymi poprzez:

- Stałe pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej.
- Propagowanie abstynenckiego modelu życia i oddziaływania na innych poprzez własną postawę.
- Organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku w zakresie metod pracy.
- Organizowanie wspólnych programów, szkoleń i obozów rehabilitacyjno-terapeutycznych.
- Organizację imprez kulturalno - sportowych i prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży.
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Związku i jego programu działania.
- Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup samopomocowych.
- Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi.
- Współpracę ze służbą zdrowia oraz instytucjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.
- Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i ruchem społecznym o podobnym profilu.