Oficjalna strona S.I.S.R.Z.SiK.A. Ziemi Częstochowskiej

Walne Zebranie Sprawozdawcze - 22.09.2016 r.

Przewodniczący S.I.S.R.Z.SiK.A. Ziemi Częstochowskiej Zbigniew Jadczak informuje, że we wtorek 22.09.2016r o godzinie 18:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku w Częstochowie ul. Księżycowa 12. W razie braku quorum drugi termin Walnego w tym samym dniu o godz. 18:30.
Obecność obowiązkowaXXXVIII Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera - 25.09.2016 r

Ognisko TKKF Zryw Parzymiechy oraz Wójt Gminy Lipie serdecznie zapraszają na XXXVIII Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera, który połączony będzie z I Mistrzostwami Polski Środowisk Trzeźwościowych. Wydarzenie odbędzie się 25 września 2016 r. na terenie NZOZ OTU w Parzymiechach. W bieżącym roku XXXVIII Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera stanowić będzie element obchodów 750 ? lecia miejscowości Parzymiechy. Podstawowe cele imprezy to propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji, zachęcanie do czynnego uprawiania sportu, propagowanie idei trzeźwości poprzez rekreację ruchową oraz uczczenie pamięci redaktora Tomasza HOPFERA. Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera jest jedną z najstarszych tego typu imprez w kraju i gromadzi rokrocznie kilkuset pasjonatów biegania. Adresatami Biegu są środowiska sportowe, amatorzy biegania w różnych grupach wiekowych, tj. dzieci, młodzież i dorośli, a także środowiska trzeźwościowe promujące zdrowy styl życia, w tym osoby, które zostały dotknięte bezpośrednio lub pośrednio różnymi uzależnieniami. Wydarzenie to skierowane jest do wszystkich osób, które pasjonują się bieganiem. Więcej informacji na temat Biegu oraz szczegóły wydarzenia na Facebooku (link poniżej)

Bieg Jesienny na Facebooku ...

Plakat imprezy ...

Regulamin biegu ...


X ABSTYNENCKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO KŁOBUCK 2016 - 23.10.2016 r

Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "ATOL" zapraszana X Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego w dniu 23.10.2016 r. Prawo startu w zawodach mają zaproszeni goście i członkowie środowisk abstynenckich nie zrzeszeni w klubach tenisa stołowego. Do weryfikacji należy podać imię nazwisko zawodnika oraz nazwę klubu lub drużyny (zespołu) którego jest reprezentantem. Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zamienne (dotyczy również osoby towarzyszące) Zawody zostaną rozegrane w grach pojedynczych. Trzy najlepsze wyniki indywidualne wchodzą do punktacji drużynowej. Liczba zawodników w drużynie dowolna. System turnieju zostanie dopasowany do ilości zgłoszeń i ustalone podczas odprawy technicznej w dniu zawodów.
Zawody zostaną rozegrane według następującego programu czasowego:
- 08:30 - zapisy uczestników turnieju, weryfikacja oraz odprawa techniczna
- 08:55 - losowanie zawodników
- 09:00 - rozpoczęcie turnieju
W punktacji indywidualnej i drużynowej za trzy pierwsze miejsca będą puchary oraz dyplomy.
Potwierdzenie udziału telefonicznie 34 317 11 58 lub 601 099 978 lub osobiście do dnia 23.10.2016 r.Celem Stowarzyszenia Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej jest realizowanie działań w zakresie:

- Kształtowania u swoich członków stałej , nieprzerwanej abstynencji.
- Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i trzeźwego stylu życia.
- Koordynacja wspólnych przedsięwzięć członków Związku.
- Prowadzenie edukacyji w zakresie wiedzy o uzależnieniach, niebezpieczeństw z nimi związanych.
- Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
- Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje przemoc.
- Przeciwdziałanie innym patologiom społecznym.
- Obrona interesów członków Związku.
Cele te Związek realizuje między innymi poprzez:

- Stałe pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej.
- Propagowanie abstynenckiego modelu życia i oddziaływania na innych poprzez własną postawę.
- Organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku w zakresie metod pracy.
- Organizowanie wspólnych programów, szkoleń i obozów rehabilitacyjno-terapeutycznych.
- Organizację imprez kulturalno - sportowych i prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży.
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Związku i jego programu działania.
- Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup samopomocowych.
- Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi.
- Współpracę ze służbą zdrowia oraz instytucjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.
- Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i ruchem społecznym o podobnym profilu.